Langer Zelfstandig Leven Oegstgeest
Burgerinitiatief wil langer zelfstandig leven mogelijk maken

Een Knarrenhof in Oegstgeest?

Recent is in de gemeente Oegstgeest een coöperatie opgericht “Langer Zelfstandig Leven Oegstgeest”. Een van haar doelstellingen is om te bevorderen dat in de gemeente aandacht en ruimte worden gecreëerd om woningen te ontwikkelen specifiek gericht op de behoeften van senioren volgens het model van de landelijke Stichting Knarrenhof.  

Een kerngroep is inmiddels actief om, waar op het grondgebeid Oegstgeest nog ruimte voor de ontwikkeling van woningen is, bij de gemeente aan te dringen tot het nemen van initiatief voor een Knarrenhof. In een in het voorjaar uitgekomen “Nota van Uitgangspunten Wilhelminapark en Geesten” worden voorzichtig mogelijkheden geformuleerd die het tot stand komen van een Knarrenhof bespreekbaar lijken te maken.  

Leden van de Kerngroep zijn in gesprek zowel met wethouder en ambtenaren Ruimtelijke Ordening, als ook met projectontwikkelaar Oudendal die als eigenaar van een deelgebied zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid wil nemen in de realisatie van Knarrenhof. Ook staan gesprekken met de omwonenden van het Wilhelminapark op de agenda. 

De Kerngroep Knarrenhof hoopt en verwacht dat belanghebbende partijen zich sterk willen maken om in Oegstgeest waar het aantal (alleenstaande) zeventigplussers toeneemt, op termijn een Knarrenhof te realiseren dat ook recht doet aan de doelstelling van de coöperatie Langer Zelfstandig Leven Oegstgeest.  Meer info over het Knarrenhof is hier te vinden. Wilt u de kerngroep iets meegeven, reageer dan via deze link

Aanmelden voor een Knarrenhof in Oegstgeest

Het burgerinitiatief werkt samen met de landelijke Stichting Knarrenhof om in Oegstgeest een Knarrenhof te realiseren. Heeft u seroeize belangstelling dan adviseren wij u om u hier aan te melden als lid van de landelijke Stichting Knarrenhof. Bij realisatie van een Knarrenhof in Oegstgeest worden de woningen verdeeld op basis van tijdstip van aanmelding als lid. Meer info over de landelijke Stichting Knarrenhof is hier te vinden.

Burgerinitiatief werkt aan Knarrenhof in Oegstgeest

Samen met de landelijke Stichting Knarrenhof werkt het burgerinitiatief aan een Knarrenhof in Oegstgeest. Kort samengevat is een Knarrenhof een complex van huur- en koopwoningen met een gezamenlijke tuin en ontmoetingsruimte. "In een hof moet men zich thuis voelen. Het is daarom belangrijk om een “klik” te hebben met medebewoners. En hoewel iedereen een uniek persoon is merken wij dat onze leden veel dingen met elkaar gemeen hebben. Dit is terug te zien in onder andere hun houding, leeftijd, beroepen & talenten", aldus de Stichting Knarrenhof.

Het burgerinitiatief en de Stichting Knarrenhof werken samen om een initiatief mogelijk te maken in Oegstgeest. Tijdens een bijeenkomst in het gemeentehuis deze zomer bleek grote belangstelling voor een dergelijk initiatief. Heeft u belangstelling om te wonen in een Knarrenhof, dan kunt u het beste hier lid worden van de Stichting Knarrenhof. Bij realisatie van een Knarrenhof in Oegstgeest worden de woningen namelijk toegewezen op volgorde van lidmaatschap in de regio. We houden u op de hoogte van het vervolg!

Wat wil het burgerinitiatief?

Een goed aangepaste en veilige woning is een eerste belangrijke voorwaarde. Verhuizen is niet altijd noodzakelijk als het huis goed aangepast is. Het burgerinitiatief wil samen met de leden een overzicht opstellen van geschikte appartementen in Oegstgeest (inclusief de beschikbare voorzieningen) indien verhuizing gewenst wordt. Ook wil het burgerinitiatief in overleg treden met woningcorporaties of projectontwikkelaars over nieuwe initiatieven. In overleg met de leden wordt met betrouwbare samenwerkingspartners een aanbod ontwikkeld voor woningaanpassing, klussen en domotica.

Info over zelfstandig wonen

Hier vindt u veel nuttige informatie over alle aspecten van zelfstandig wonen en woningaanpassingen.

Woning aanpassen betere optie dan verhuizen                      

Je woning aanpassen is een betere optie dan verhuizen: dat was de verrassende conclusie tijdens de informatiebijeenkomst van het burgerinitiatief Langer Zelfstandig Leven over toekomstbestendig wonen op 4 februari jl. in café de Gouwe. Niet omdat senioren niet zouden willen verhuizen, maar vanwege het ontbreken van voldoende geschikte appartementen in Oegstgeest.

Appartementen in de sociale huursector zijn vanwege nieuwe wetgeving alleen nog toegankelijk voor senioren met lage inkomens, aldus Peter Hoogvliet van woningcorporatie MeerWonen. Die beheert zo’n 600 rollator of rolstoeltoegankelijke appartementen in Oegstgeest. Vergeleken met het landelijke gemiddelde heeft Oegstgeest de helft minder sociale huurwoningen. Vanwege de schaarste is de gemiddelde wachttijd inmiddels al opgelopen tot ruim 6 jaar

Maar ook toekomstbestendige appartementen in de private huur of koop zijn in Oegstgeest nauwelijks te vinden, zo stelde Wim Kronenburg van Proper Makelaardij. De schaarse nieuwe initiatieven zijn zwaar overtekend. Het aanpassen van de eigen woning is dan een goed alternatief. Bijvoorbeeld het ombouwen van een garage tot slaapkamer op de begane grond of het inbouwen van een traplift. Het aanpassen van de eigen woning heeft verder als voordeel dat het sociale netwerk in de eigen buurt behouden blijft